PANAMA BELGELERİ BOMBASI


Panama`da denizaşırı iş yapan hukuk firması Mossack Fonseca`ya ait gizli belgeler ifşa edildi.
Belgeler 1970`lerden bugüne uzanan bir zaman dilimini kapsıyor.
Eski ve görevdeki bazı ülke liderleri ile ünlülerin milyarlarca dolarlık para aklamasına, vergi kaçırmasına ve yaptırımları bertaraf etmesine yardımcı olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

*
Kremlin`den yapılan açıklamada, sızdırılan belgelerin amacının iki yıl sonra devlet başkanı seçimlerinin gerçekleşeceği Rusya`daki durumu istikrarsızlaştırma, ana hedefinin ise Rusya Devlet Başkanı V.Putin olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Obama, Panama Belgeleri`ne ilişkin, "Belgeler, vergi kaçırmanın küresel bir sorun olduğunu  bize hatırlattı. Bu sadece diğer ülkelere özgü bir sorun değil, açıkçası ABD`de aynı şeylerden çıkar sağlayan kişiler var" dedi.

*
Türkiye`nin de başı BM Güvenlik Konseyinin nükleer programından vazgeçmesi, aksi halde gelirinin çoğunu petrolden sağlayan İran`ın merkez bankaları ile işlemlerinin askıya alınmasıyla fiziki ve psikolojik olarak çökertilmesini öngören kararını Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası`nı ihlâl ederek: Bankacılık sistemine karşı dolandırıcılık yaparak: Para aklamak suretiyle bertaraf eden İranlı iş adamı Babek Zencani ile Azeri asıllı iş adamı Reza Zarraf ortaklığının belgeleriyle ağrımaktayken,
Bu kez 101 şirketin ve 10 müşterinin de Panama belgelerinde yer aldığına ilişkin iddialarla iyice sıkıntıdadır.

*
Dünya sürdürülebilir kalkınmayı, kaynakların eşitsiz dağılımı ve açlık krizlerini tartıştığı bir süreçten geçiyor.
ABD uluslararası düzenin kurucusu ve bu alanda sorumluluğunun daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.
Son zamanda dile getirilen BM`i yeniden yapılandırma görüşünün doğru olmadığına vurguyla,
BM değerlerine saygılı olmayan ülkeleri ekonomik ve siyasal yaptırım mekanizmalarıyla cezalandırmakla tehdit ediyor.

*
Bu noktada Alman sosyolog Robert Michels`in "Siyasi Partiler-Modern Demokrasi- Oligarşik Eğilimler Üzerine Sosyolojik Araştırma" eserinde geliştirdiği; herhangi bir politik sistemde örgütlerin tamamının kural olarak oligarşi tarafından yönetileceği tezine dayanan "Oligarşinin Demir Kanunu" teorisi işliyor.
Dünyanın en güçlü,yaygın ve  başarılı ekonomisine ve en yüksek yaşama standartlarına sahip ülkesi ABD oligarşisi küresel oligarşi olmak iddiasındadır.
O çok taraflı, bölgesel, ikili ekonomik ve siyasi anlaşmalarla kurduğu küresel serbest pazarları yönetiyor.  
O buna yönelik olarak geliştirdiği  ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi`ndeki siyasi ve ekonomik kriterlerle serbest piyasa ülkelerinin uyum kapasitelerini ve ortak güvenliğini sağlıyor. 
O bütün ülkelerden bu kurallara uyum istiyor...

*
Ama revizyonist  bazı ülke oligarşileri de ABD oligarşisinin küresel lider olarak çevresinde bölge lideri oligarşilerle çeşitlenen yeni bir dünyanın kurulması, birbirlerinin çabalarını gölgelemek yerine  birbirlerini tamamlayıcı politikalar geliştirmesi, fikir ayrılıklarını müzakere ve barış görüşmeleriyle çözmeye yönelmesinin talebindedir.
Onlar ekonomiyi örgütlemek, denetlemek, işleyişini organize etmek için IMF ve Dünya Bankası`nın yeniden yapılandırılmasını,
Beher ülkenin korumacılık önlemlerinde yükleri eşdeğer dağıtmasına yönelik ortaklığını, 
Mali politikaların eşdeğer ağırlıkta uygulanması ve yönetimini,
Harcamaların katma değer sağlayacak,üretim ve istihdamı geliştirici harcama tekniklerinde yapılmasını,
Talep daralmasının önüne geçilmesinin çözümlerinde hemfikir olunmasını,
Tüm banka ve mali kuruluşların layığı ile denetimini,
Kara para, atıl para ve yolsuzluğu oluşturan yoz siyasetle ortak mücadeleyi öngörüyor.  
Onlar küresel ekonominin  ortaklaşa denetimi ile  ekonomik güvenliğin, istikrarın sağlanmasını istiyor. 

*
Değişim talebi o kadar güçlüdür ki; Nitekim dünyanın karmaşık, tek bir merkezden yönetilmeyen, ekonomik, politik, sosyal ve askeri cepheleri olan, 
Devlete bağlı olmayan aktörlerin, psikolojik harekâtın,medyanın, sivil toplum örgütlerinin ve hukukun bir operasyon gücü olarak  kullanıldığı,
Hedefe ulaşmayı uzun zaman dilimi içinde öngören,
Ancak ateş ve manevra gücünün savaşın esas unsuru olmaktan çıktığı 4.Nesil Savaş Konsepti ile sürdürülen III.Dünya Savaşı yaşanıyor.

*   
Şimdi ABD oligarşisi,sonuç alamadığı WikiLeaks belgelerinden sonra Panama belgeleriyle Rusya oligarşisinin organize suç örgütleriyle silah kaçakçılığını, kara para aklama, zimmete para geçirme, zorlama, rüşvet, siyasi kayırmacılıkla milyarlarca dolar üreten bir Mafya Oligarşisi olduğunu göstermenin peşindedir. 
Gerçekte Sovyetler Birliğinin yıkılması ardından 90`lı yıllardan itibaren  Rus Mafyası,Mart 2003 te İspanya`da  kirli paraların aklanması için dev bir finans sistemi oluşturulması kararı almıştır.
Sistem bugün Rusya ekonomisi ve siyasetine  egemen bulunuyor...
Rus Mafyasının İspanya  bağlantıları tecrübesinden hareketle, organize suç örgütleriyle ortak iş yapan Rus savcı, subay, politikacı ve işadamlarından oluşan bir grubun ve Devlet Başkanı V.Putin`in yasadışı uygulamaları kolladığı gösterilmek isteniyor. 

*
Rusya`nın bir Mafya oligarşisine bağlı olması küresel serbest piyasalarda uyum kapasitesinin işlemediğini gösteriyor.
Rus oligarşisi piyasaların uyması gereken ekonomik ve siyasal kriterlere uymuyor.
Mafya oligarşisinin ekonomi ve siyasetinden yükselen demokrasiye inanılmıyor...         
Kendi kredibilitesi kırılıyor fakat piyasalarda da kırılganlık oluşuyor!
O yüzden başka sorunlar beliriyor,denilmeye getiriliyor.

*
BM değerlerine saygılı olmayan Rus oligarşisi ekonomik yaptırım mekanizmalarıyla cezalandırılmaya yazıyor.
Türkiye sırasını bekliyor.
Ya da ABD ve Rusya arasında yeni bir ortaklık temelinde yeni dünyaya yol alınıyor...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 402

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.